Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politický islám jako hrozba pro svobodnou

Proč se vzdělávat o polickém islámu?

Vzděláváním o politickém islámu bráníme svobodu a hodnoty západní společnosti. Doktrína islámu je komplexní ideologii, která pokrývá všechny aspekty společnosti. Náboženství i politiku, soukromí i veřejný život, sexuální život, všechny apekty života věřícího. Člověka který věří, že Aláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorokem. Mezi západní společností a islámskou jsou zásadní rozdíly. V západní společnosti se rozvinuly hodnoty, které v islámu nejsou. Jedním ze základních kamenů naší civilizace je zlaté pravidlo, které vychází z Bible. Nečiňte druhým, co nechcete aby oni dělali vám. Dalším stavebním kamenem je svoboda slova a svoboda kritického myšlení. V naší společnosti jsou si všichni rovni před zákonem. Máme rovnost pohlaví. Tyto prvky v islámské doktríně nejsou. V islámu má žena nižší postavení než muž. Existují různá pravidla pro muslimy a nemuslimy. Nexistuje svoboda vyznání, odpadlictví od víry je povážováno jako nejhorší čin, který může být potrestán smrtí. Kritika Mohameda je vážným zločinem. Pokud nebudeme v západních společnostech vyžadovat dodržování našich pravidel a hodnot pro všechny žijící v naší společnosti, podkopáváme tím tuto společnost a ztrácíme svobodu.

Co je politický islám?

Politický islám je ta část islámské doktríny, která se zabývá nemuslimy. 51%  textů trilogie (Korán, Síry, Hadísy) věnuje pozornost káfirům, tedy těm kteří nevěří, že Aláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorokem. Bill Warner, americký univerzitní profesor, si dal tu práci a spočítal všechny verše v Koránu a věty v Hadísech a Síře. A utřídil je a spočítal podle toho čemu se věnují. Tyto tři texty jsou vetšinovým muslimský světem považovány za nejautoritativnější texty. Organizace CSPI tedy Centrum pro studium politického islámu, kterou Bill Warner spoluzaložil s čechem Milanem Podlipným, je vzdělávací organizace, která má zacíl vzdělat 10% světové populace o imperativech politického islámu